Εφαρμογή Testdrive

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή εξάσκησης των ερωτηματολογίων Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

Εφαρμογή Ερωτηματολόγιων Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών

Αν θέλετε να εξασκηθείτε με οπτικοακουστικές μεθόδους παρακάτω παρέχουμε το CD με ηχητική υποστήριξη.